Priešmokyklinio ugdymo klasė

Visus norinčius kviečiame registruotis į g a m t a m o k s l i n ę PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KLASĘ.

Ugdymo procesas bus organizuojamas per įvairias projektines veiklas, kurių tikslas – skatinti vaikus aktyviai veikti, atrasti, išbandyti, tyrinėti, patirti pažinimo ir atradimo džiaugsmą bendraujant ir bendradarbiaujant su bendraamžiais, visi kartu mokinsimės kaupti gamtos pažinimo patirtį, saugoti ir puoselėti gyvąją gamtą.

Ugdytojas skatins kiekvieną vaiką reflektuoti ir analizuoti savo patirtį bei iš jos mokytis. Ugdymo turinys bus pritaikomas pagal kiekvieno vaiko poreikius ir išgales, kad jis bręstų kaip asmenybė, kad įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi. Priešmokyklinė klasė ugdymo(si) veiklą pradeda nuo š. m. rugsėjo 2 dienos.

Registruotis kviečiame el. paštu, adresu info@svajoniudarzelis.lt, arba telefonu +370 6 88 08 808.