Ugdymas

 • Autorinė ugdymo programa sukurta šiuolaikiškam vaikui – smalsiam, kūrybiškam, judriam, vienu metu gebančiam atlikti daugybę užduočių.
 • Ugdymosi procese naudojami inovatyvūs ugdymo metodai.
 • Vaikai skatinami tyrinėti, analizuoti, numatyti savo eksperimentų džiaugsmą ir pajusti tikriausią pažinimo džiaugsmą.
 • Išvykos. Išvykų metu plečiamas vaikų akiratis, lankomasi įvairiuose muziejuose, parkuose, lankytinose vietose, mokomasi saugaus eismo taisyklių.
 • Žaidimai. Mokymasis vyksta žaidžiant. Per žaidimus yra išreiškiami jausmai, turima patirtis, lavinama vaizduotė bei gilesnis pasaulio supratimas, įgyvendinami siekiai ir svajonės.
 • Išlaisvina vaikus, klausydamiesi muzikos vaikai atsipalaiduoda, pradeda kurti savo melodijas, dainuoja žinomas daineles, lavinama vaikų klausa.
 • Lavinamas vaiko mąstymas, vaizduotė, kalba, smulkioji motorika bei daroma įtaka tolimesniam asmenybės vystymuisi.
 • Vizualieji menai. Plėtojamos vaiko kūrybinės galios, meninis, estetinis suvokimas, pasitikėjimas savimi, o kartu ir kritinis mąstymas.
 • Anglų kalba. Paremta vaikams patraukliu žaidimo principu. Naudojamos naujausios Oxford‘o universiteto sukurtos programos, mokomasi šnekamosios anglų kalbos.
 • Sportinių užduočių ir pratimų, aktyvios veiklos metu lavinami vaikų fiziniai įgūdžiai, ugdoma ištvermė, mokomasi disciplinos.
 • Vaikai grūdinasi, yra formuojami higienos įpročiai, lavinamas kūnas ir protas, susipažįstama su saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis, mokomasi įvertinti savo fizines galimybes konkrečiose situacijose.
 • Šokiai. Lavinama vaikų koordinacija, plastiškumas, mokomasi šokio, estetinio ir muzikos pajautimo.
 • Projektinė veikla. Vaikai patys ieško, tyrinėja, pristato idėjas, kuria savo elgesį ir veiksmus, taip bandydami pasiekti/įgyvendinti tikslą, įveikti kliūtis ir išsspręsti kylančius sunkumus.